Terug naaar Tijdmachine

1994

Beemdenpad (Rijen)

De naam Beemdenpad verwijst naar een oude veldnaam. Beemd is hooiland in particulier bezit. De meeste beemden lagen langs beken of in moerassige laagten, zoals in het zogenaamde Rijens Broek.
De bodem van de beemden was te week om er vee op te laten grazen. De hooiopbrengst van de meeste beemden was laag en de kwaliteit van het hooi heel slecht. De meeste boeren uit Gilze en Rijen haalden het hooi in de buurt van Werkendam, waar ze gronden pachtten.
Op 7 juni 1994 viel het besluit om dit pad in Rijen de naam Beemdenpad te geven.