Terug naaar Tijdmachine

1975

Bloemaartsbeemd (Rijen)

De straatnaam Bloemaartsbeemd verwijst naar een oude veldnaam en duidt op laaggelegen land, dat in het verleden waarschijnlijk van een familie Bloemaart was. Een beemd is een drassig weiland dat in een moergebied of beekdal ligt.
Op 11 augustus 1975 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Bloemaartsbeemd te geven.