Terug naaar Tijdmachine

1976

Broodbaan (Rijen)

De Broodbaan loopt van de Oosterhoutseweg naar de Rijksweg Breda - Tilburg. Aan de linkerkant van de baan liggen nog restanten van het voormalige geniepark 'Vijf Eiken'. De baan heette in de volksmond al de Broodbaan, omdat in het verleden mensen van Molenschot naar Rijen gingen om er hun brood te verdienen.
Op 15 maart 1976 viel het besluit om deze weg in Rijen de naam Broodbaan te geven.