Terug naaar Tijdmachine

1953

Frederikplein (Rijen)

Het Frederikplein ligt in de 'militaire wijk' van Rijen en is genoemd naar Prins Frederik (* 1797 - + 1881). Hij was de tweede zoon van Koning Willem I en broer van Koning Willem II. Prins Frederik was volgens het familieverdrag van 1815 voorbestemd om groothertog van Luxemburg te worden, maar deed in 1816 afstand van dit recht ten behoeve van zijn vader, koning Willem I. Als schadeloosstelling kreeg hij een groot aantal domeingronden in de Baronie van Breda, onder andere in de gemeente Gilze en Rijen. Deze gronden waren eeuwenlang het bezit geweest van zijn voorouders, de Prinsen van Oranje als Heren van Breda, maar ze waren in 1795 opgeëist en staatsdomein geworden. Tot deze domeinen, de dotatie van prins Frederik geheten, behoorde ook het boscomplex dat nu 'Prinsenbos' heet en ook naar prins Frederik is genoemd. Hij heeft zich in deze streken verdienstelijk gemaakt door de armoede en de werkloosheid te bestrijden, onder andere door de ontginningen. Hij financierde ook de aanleg van de klinkerweg Oosterhout Vijf Eiken Rijksweg ('de Oosterhoutse Klinkert') in 1846/47, een der eerste klinkerwegen in onze provincie.
Maar zijn grootste bekendheid dankt deze Oranjetelg aan zijn militaire bekwaamheden. Zo heeft hij in 1831 op een heel goede manier het Nederlandse leger gereorganiseerd. Dat was helemaal ontredderd door de Belgische opstand. In juni 1831 liet hij bij Rijen een groot legerkamp inrichten, waar een hele divisie kon samenkomen. Zo stelde hij de troepen in de gelegenheid door oefeningen in groot verband hun paraatheid op te voeren. Dit 'Kamp bij Rijen' trok destijds algemeen de aandacht; het is een bekende episode in de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Ook later hield de krijgsmacht op dit terrein tussen Julianastraat, Rijksweg en Vijf Eiken, herhaaldelijk legeroefeningen.
Op 10 augustus 1953 viel het besluit om dit plein in Rijen de naam Frederikplein te geven.