Terug naaar Tijdmachine

1948

Heikantsestraat (Rijen)

De Heikant was vroeger een buurtschap die één kilometer ten westen van het centrum van Rijen lag. In het midden van de 19e eeuw bestond dat buurtschap uit acht huizen en woonden er zo’n zestig mensen. Tegenwoordig is de Heikant helemaal opgegaan in de kern Rijen. De straatnaam Heikantsestraat verwijst naar de weg die naar dit buurtschap voerde en de woeste gronden waaraan het lag. De naam komt al voor in de verpondingsboeken van 1763.
Op 23 september 1948 viel het besluit om deze straat de naam Heikantsestraat te geven.