Terug naaar Tijdmachine

1957

Hilsondishof (Rijen)

Hilsondis, gravin van Strijen, stichtte rond 992 samen met haar man Ansfried, de abdij van Thorn en schonk daarna al haar bezittingen aan deze abdij, waaronder Gilze en aanhorigheden .
Op 18 februari 1957 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Hilsondishof te geven.