Terug naaar Tijdmachine

1915

Hoeksestraat (Rijen)

De naam Hoeksestraat is ontleend aan 'Den Hoek', een oud buurtschap. Deze naam komt al voor in de verpondingsregisters van 1763. Volgens een besluit van 7 september 1915 werd de straat Hoekstraat genoemd. Op 23 september 1948 viel het besluit om deze naam te wijzigen in Hoeksestraat.