Terug naaar Tijdmachine

1948

Laagstraat (Rijen)

De straatnaam Laagstraat kwam in de 15e eeuw al voor. In 1456 werd al gesproken over 'Ten Riden aende Leegstrate'. De straat ligt laag, in tegenstelling tot de Hoogstraat, de latere Kerkstraat en de huidige Hoofdstraat. De Laagstraat loopt van het station in noordelijke richting tot de Mosstraat.
Op 23 september 1948 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Laagstraat te geven.