Terug naaar Tijdmachine

1957

Polanenhof (Rijen)

De naam Polanenhof verwijst naar het geslacht Polanen. Deze familie ontleent haar naam aan de Heerlijkheid Polanen (Westland). Door toedoen van zijn oom Willem van Duivenvoorde, kocht Jan van Polanen in 1350 de Heerlijkheid Breda. In 1353 erfde hij bovendien diens vele bezittingen. De dochter van Jan III van Polanen trouwde in 1403 met Engelbert, Graaf van Nassau. Op die manier kwam het erfbezit van het geslacht Polanen in handen van de Nassau’s.
Op 18 februari 1957 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Polanenhof te geven.