Terug naaar Tijdmachine

1957

Schepenstraat (Rijen)

Vóór 1795 vormden de schepenen samen met de schout het dagelijks bestuur in de gemeente. De Heer van Breda koos ze jaarlijks uit de aanzienlijkste inwoners. Ze gingen ook over de civiele rechtspraak (voluntaire jurisdictie). De criminele rechtspraak hoorde onder de bevoegdheden van de schepenbank en de Drossaard van Breda. De straatnaam Schepenstraat verwijst naar de schepenen uit vroegere tijden.
Op 18 februari 1957 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Schepenstraat te geven.