Terug naaar Tijdmachine

1981

Scholverbos (Rijen)

Tussen de Laagstraat en de Lei kwamen vroeger bosbeplantingen voor. Een veel voorkomende vogel in deze gebieden zou de scholver zijn geweest. Een scholver, ook wel schollevaar of aalscholver genoemd, is een watervogel die meren, plassen, moerassen en kusten in Europa en Azië bewoont. Aalscholvers zijn koloniebroeders. De straatnaam Scholverbos verwijst naar zo’n kolonie.
Op 27 oktober 1981 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Scholverbos te geven.