Terug naaar Tijdmachine

1978

Schoorveken (Rijen)

De straatnaam Schoorveken komt al voor in 1615 en is gebaseerd op een oude veldnaam. Schoor bekent moergrond, aangewassen grond. Een veken is een hek van gevlochten takken, een soort natuurlijke afscheiding. Samengevoegd duidt deze naam waarschijnlijk op een natuurlijke scheiding tussen twee landschapstypen. De naam is aan deze straat toegekend om dat die in het verleden de grens was tussen het dorp Rijen en het omliggende agrarische gebied.
Op 21 december 1978 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Schoorveken te geven.