Terug naaar Tijdmachine

1982

Sterkenhoeve (Rijen)

De straatnaam Sterkenhoeve kwam al in 1456 voor en verwijst naar een oude veldnaam. Een hoeve is een stuk grond van twaalf bunder. Als dat mogelijk was, werd op een hoeve een huis, een stede gebouwd. Het woord hoeve ging over op het gebouw. Sterkens is een familienaam. Deze familie bezat veel grond in de nabijheid.
Op 13 december 1982 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Sterkenhoeve te geven.