Terug naaar Tijdmachine

1957

Van Duivenvoordestraat (Rijen)

Deze straatnaam verwijst naar Ridder Willem van Duivenvoorde (* 1290 - + 1353). Hij was achtereenvolgens raadslid, kamerling en zegelbewaarder aan het Grafelijk Hof van Holland en werd door zijn grote gaven als financier de aanzienlijkste grootgrondbezitter in deze gewesten. Hij werd onder andere burggraaf van Geertruidenberg (1323), Heer van Oosterhout (1325), Heer van Dongen (1335). Hij kreeg in 1339 het vruchtgebruik van de Stad en Lande van Breda. Verder verwierf hij nog grote hoeveelheden grond, onder andere in Gilze en Rijen.
Willem had geen nakomelingen en vermaakte al zijn bezittingen aan zijn neef Jan van Polanen. Via de Polanentak kwamen de gronden in het bezit van de Nassau’s en later de Oranje Nassau’s.
Willem van Duivenvoorde wordt daarom als grondlegger van het fortuin van de Oranje-Nassau-dynastie beschouwd.
Op 18 februari 1957 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Van Duivenvoordestraat te geven.