Terug naaar Tijdmachine

2008

Vierbundersweg (Rijen)

De benaming 'de vier bunders' waarop deze straatnaam is gebaseerd, komt al voor op een historische kaart uit 1545. Vroeger kende elke stad zijn eigen inhouds- en oppervlaktematen. Een bunder in Breda was dus wat anders dan een bunder in Gilze en Rijen. Verschillende van deze oude oppervlaktematen zijn vastgelegd in veldnamen. Bunder was vooral een naam waarmee woeste gronden en moerassen werden gemeten.  Bunder-namen worden meestal gecombineerd met een telwoord.
Op 17 juni 2008 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Vierbunderweg te geven.