Terug naaar Tijdmachine

1948

Vijf Eikenweg (Rijen)

De naam Vijf Eikenweg is ontleend aan de vijf eikenbomen, die bij de kruising stonden van de vroegere Oude Baan van Tilburg naar Breda en van Gilze naar Oosterhout. De naam Vijf Eiken komt al in 1545 voor. In documenten uit die tijd wordt gesproken over 'omtrent de Vyf Eycskens'. We mogen aannemen dat op deze kruising van wegen al snel een uitspanning kwam.
Bij proces-verbaal van 22 mei 1848 werd het beheer en onderhoud van de weg van Oosterhout langs de Vijf Eiken naar de weg Breda-Tilburg overgedragen aan Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden.
Op 23 september 1948 viel het besluit om deze weg in Rijen de naam Vijf Eikenweg te geven.