Terug naaar Tijdmachine

2005

Walkvat (Rijen)

De straatnaam Walkvat verwijst naar de rijke leerindustrie die Rijen in het verleden kende. Een walkvat is een ronddraaiend vat waarin huiden in korte tijd gelooid kunnen worden. Vóór de komst van het walkvat werden huiden met plantaardige looistoffen gelooid in gaten in de grond, de zogenaamde kuipen. Afhankelijk van de dikte bleven huiden negen maanden tot twee jaar in zo’n kuip, voordat ze door en door gelooid waren. Gebruik van het walkvat verkortte het looiproces tot enkele weken. Op 27 september 2005 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Walkvat te geven.