Terug naaar Tijdmachine

1964

Broekakkerweg (Gilze)

De Broekakkerweg was oorspronkelijk een karspoor van de Aalstraat naar Nerhoven, dwars door de Broekakkers. De naam komt al voor in het cijnsboek van 1456: 'weyen aende Broecackerstrate tussen Nerven ende Kerchof'. Letterlijk: broek-, drasland, moerassig land.
Op 25 juni 1964 viel het besluit deze weg in Gilze de naam Broekakkerweg te geven.