Terug naaar Tijdmachine

2010

Cijnshof (Gilze)

Graaf Ansfried en zijn echtgenote Hilsondis stichtten in 992 een klooster in Thorn en schonken aan dat klooster een groot aantal goederen, waaronder de Villa Gillesela. Uit al deze bezittingen kreeg de abdij van Thorn haar inkomsten, onder andere via de zogenaamde grondcijns. De oudste cijns werd betaald in natura op een boerderij: vandaar de naam Cijnshof.
Op 27 april 2010 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Cijnshof te geven.