Terug naaar Tijdmachine

1977

Den Bulk (Gilze)

Den Bulk is genoemd naar een stuk land dat in de omgeving lag. De naam komt voor in de cijns- en verpondingsboeken van 1456 ‘te Nerven achter Kerchovenbroec en aen de vroente neven sijnen bolc’ en van 1700 'in de Broeckacker naast den Bulck' en 'weide den Bulck in de Aalstraat'.
Bulk, bolk of lok komt van 'beluiken' en betekent 'besloten, omsloten of afgesloten land'. In het Middelnederlands betekent bilc of bulc 'weiland'.
Op 19 september 1977 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Den Bulk te geven.