Terug naaar Tijdmachine

1974

Den Dries (Gilze)

Den Dries is een straatnaam in Gilze. Dries, driesch of driest was oorspronkelijk de naam voor een stuk ongecultiveerde grond. Later kreeg het ook de betekenis van huiswei. In de legger van verpondingen van 1700 komen de benamingen 'aanstede den Dries' en 'weide den Hooge Dries' voor.
Op 14 februari 1974 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Den Dries te geven.