Terug naaar Tijdmachine

1964

Hofstad (Gilze)

De naam Hofstad komt al in het cijnsboek van 1456 verschillende keren voor als 'Hoffstadt' en 'd’Oude Hoffstatt'. Hofstad betekent plaats waar een hof, een boerderij (hofstede) met bijgebouwen staat. Een hofstad duidde soms ook op het middelpunt van een grootgrondbezit, bestuurd door een meier; het kon ook een gerechtsplaats zijn.
Op 28 mei 1964 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Hofstad te geven.