Terug naaar Tijdmachine

1964

Schijve (Gilze)

Schijve is een veldnaam die al in 1456 voorkwam. 'De Scheiff' was een tiendgebied dat in drie delen werd verpacht en ten westen en ten noorden van Gilze lag. In dit tiendgebied lagen meerdere dorpsakkers. Deze akkers lagen in een driekwart cirkel, verdeeld in schijven, rond de kom van het dorp.
Op 28 mei 1964 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Schijve te geven.