Terug naaar Tijdmachine

1974

Snaphaan (Gilze)

Een snaphaan is een geweer uit de zeventiende of achttiende eeuw. Het werd door middel van een haan met een vuursteen afgeschoten.
Op 8 april 1974 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Snaphaan te geven.