Terug naaar Tijdmachine

1971

Valenbraak (Gilze)

De naam Valenbraak (toen als vaelbraeck geschreven) kwam al in 1666 voor. Braak duidt op ongecultiveerde, braakliggende grond. Bij gebrek aan mest lieten bewoners in vroeger eeuwen de grond weleens braak liggen. Zo’n stuk grond zag er dan vaak grauw en vaal uit.
Op 13 september 1971 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Valenbraak te geven.