Terug naaar Tijdmachine

1984

Vloeiveld (Gilze)

Het Vloeiveld draagt deze naam omdat in het verleden in de buurt van deze locatie een vloeiveld lag. Indertijd werd het afvalwater van bewoners en (textiel)industrie rechtstreeks op stroompjes in de buurt geloosd. Omliggende dorpen waren niet altijd blij met deze vervuiling. Daarom liet men het afvalwater over woeste gronden in de omgeving van het dorp lopen. De bodem van deze zogenaamde vloeivelden is daardoor vaak vervuild met zware metalen.
Op 20 augustus 1984 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Vloeiveld te geven.