Terug naaar Tijdmachine

1974

Wildschut (Gilze)

Een wildschut is een jachtopziener: hij beschut het wild. Schutten betekent beschermen.
Op 8 april 1974 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Wildschut te geven.