Terug naaar Tijdmachine

1958

Windvang (Gilze)

De Windvang is genoemd naar een terrein, dat als zogenaamde windvang diende, voor de windmolen die van 1880 tot 1944 aan het nabijgelegen karspoor stond. Tegenwoordig is dat de Jagilstraat. Het recht van windvang is een heel oud recht, dat voor het terrein rondom een molen gold. Op zo’n terrein mocht niet worden gebouwd. Dit om de windstroom naar de molenwieken niet te onderbreken of belemmeren.
Op 18 maart 1958 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Windvang te geven.