Terug naaar Tijdmachine

1982

Klein Heike (Gilze)

Het Klein Heike is een verbindingsweg tussen de Chaamseweg en de Hoogstraat. Klein Heike komt al voor in het cijnsboek van 1456: 'Te Verhoven neven tCleyn (h)eyken'. Ook in latere archiefstukken zie je de benaming terug: 1803 – 'Scaer en mastbos noord den nieuwe dijk aen ‘t klein hijken'; 1808 -  'aan ‘t kleyn Heyken onder Gilze agter de Biestraat'. Een groot gedeelte van het gebied tussen de huidige Bavelseweg en de Chaamseweg bestond vroeger uit bos en heide. De aanduiding Heike verwijst naar dit heidegebied.
Op 13 december 1982 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Klein Heike te geven.