Terug naaar Tijdmachine

1855

Algemene Burgerlijke begraafplaats in Gilze ingericht

In 1855 werd in Gilze aan de weg naar Riel (nu Molenstraat 8) een Algemene Burgerlijke begraafplaats ingericht. In de gemeente Gilze en Rijen waren al enkele kerkhoven, maar die waren allemaal katholiek en eigendom van een parochie. Het was een driehoekig perceel met enkele graven waarvan een paar met zerk, onder andere van een uit Zweden afkomstig medewerker van Ericsson uit Rijen. De laatsten die er begraven werden, waren enkele Duitse soldaten die hier in 1944 sneuvelden. Hun stoffelijke resten zijn later naar een Duits militair kerkhof overgebracht. Het protestantse kerkhof, zoals dit kerkhof in de volksmond genoemd werd, heeft bijna honderd jaar dienstgedaan. Na opheffing is het particulier terrein geworden.