Terug naaar Tijdmachine

1908

Leerlooierij G. Seelen, Rijen

Op 4 maart 1908 verleende het gemeentebestuur toestemming aan Gijsbertus Seelen om een leerlooierij op te richten aan de Heistraat in Rijen. Zijn zoon ging de looierij runnen. Hij hield zich bezig met het looien van overleder. In 1911 schakelde hij over op de fabricage van vacheleder. Hij associeerde zich met zijn broer en zij besloten de looierij te vergroten. In 1917 traden nog twee firmanten toe en werd de Firma G.B. Seelen en zonen opgericht.