Terug naaar Tijdmachine

1923

N.V. Lederfabriek Gebroeders Theeuwes, Rijen

Na de splitsing van het bedrijf Firma Gebr. Theeuwes in 1923, ging een deel door tegenover de kerk onder de naam N.V. Lederfabriek Gebroeders Theeuwes. Het bedrijf werd uitgebreid en de productie verhoogd. Van 12.500 huiden per jaar in 1922, de productie voor de splitsing, ging het naar een verdubbeling in 1925. De G.T. Croupon, de naam die gebruikt werd na de splitsing, genoot een goede reputatie.
Terugtrekkende Duitse troepen vernielden op 4 september 1944 het bedrijf. Er lagen bedden en vliegtuigmotoren in de fabriek opgeslagen en die wilden ze niet in geallieerde handen laten vallen.
Het verwoeste bedrijf werd weer opgebouwd. In 1948 verwerkte het weer vijftienhonderd huiden per week.
Door de verminderde vraag (1974) naar zoolleder was het bedrijf genoodzaakt om op overleer over te stappen. Nadat de eigen finishafdeling was afgebrand namen de Gebroeders Theeuwes in 1971 lederfabriek GEA-Chrome (Hoofdstraat) over voor de afwerking van overleer. Het bedrijf raakte in 1974 in moeilijkheden. Er werd surseance van betaling aangevraagd en 25 personeelsleden kregen hun ontslag. Het drie jaar eerder overgenomen bedrijf GEA-Chrome werd verkocht aan H. Coremans. In 1975 ging dit overgebleven bedrijf aan de Hoofdstraat dicht. Dit pand werd aangekocht door de gemeente voor de bouw van het winkelcentrum Laverije
De gemeente Gilze en Rijen kocht de fabriekspanden aan de Mariastraat aan en liet ze in 1976 slopen.
De vrijgekomen ruimte kreeg in Rijen de naam ‘Gat van Theeuwes’. Er werden woningen gebouwd die pas in 1986 allemaal waren verkocht. De wijk kreeg de naam Looiersveld.