Terug naaar Tijdmachine

1917

Jacobs Chroomlederfabriek Gilze

In 1917 kocht Cornelis Jacobs de looierij van Adr. Hoevenaars in Gilze (hoek Kerkstraat – Alphensebaan). Hij ging zich toeleggen op vachegelooid zoolleder. De fabriek kreeg de naam leerlooierij Cornelis Jacobs. In 1922 werd de leerlooierij uitgebreid, maar het bleef een bedrijf met een beperkte omvang. In 1948 nam Frans Jacobs, de zoon van Cornelis, de zaak over. Hij legde zich toe op chroomgelooid overleer, onder de naam Jacobs Chroomlederfabriek.
In 1953 bouwde hij een nieuw nathuis achter de leerlooierij en in 1956 een nieuwe drogerij aan de kant van de straat.
Na het overlijden van Frans Jacobs in 1966, zetten de zonen Ad en Johan het bedrijf nog een paar jaar voort. Daarna werd het bedrijf gesloten.
In 1971 werden de oude leerlooierij en drogerij afgebroken voor de bouw van een woonhuis. De aanbouw aan de achterkant werd verbouwd tot woonhuis met de mogelijkheid tot kamerverhuur.