Terug naaar Tijdmachine

1923

Vachelederfabriek Firma De Vet en Verster Gilze

In 1923 besloten de looiers Cornelis de Vet en Arnoldus Verster om samen een nieuwe lederfabriek te bouwen aan de Nieuwstraat in Gilze. Dit bedrijf kreeg de naam Vachelederfabriek Firma de Vet en Verster. Zowel in 1923 als in 1930 breidden ze deze fabriek uit.
In 1927 werkten er al vijftien arbeiders. In 1937 kochten ze een looierij van Adr. Dekkers aan en konden ze de fabriek uitbreiden tot aan de Lange Wagenstraat.
In 1970 gingen de machines en het personeel over naar het pand van Hoevenaars van den Noort aan de Lange Wagenstraat en richtten de leerlooiers De Vet, Verster en Hoevenaars samen de Lederfabriek Gilze NV op.
In 1972 werd het bedrijf gesloten.
In het vrijstaande pand aan de Nieuwstraat kwam eerst Lederfabriek Verberk N.V. en daarna Leerlooierij Corlé. In 1984 brandde de fabriek aan de Nieuwstraat volledig af en werd niet meer herbouwd.