Terug naaar Tijdmachine

1456

Olie- of slagmolens in Gilze

Bij één van de boerderijen op de Locht in Gilze stond een olie- of slagmolen. Deze molen diende om uit zaden olie vrij te maken (te slaan). In een cijnsboek van 1456 staat vermeld: ‘5 roeden vroente te Kerkhoven daer eenen slachmolen op staet’. In 1854 vroeg Willem van Hoek, de eigenaar van de windmolen aan het Molenstraatje, vergunning voor een ros-oliemolen. Deze molen werd door een ros (is paard) aangedreven.
Vanaf 1720 tot ongeveer 1914 was op Nerhoven een ros-oliemolen in gebruik. In 1806 was Jan Cornelisz van Wezel olieslager op deze molen, die in een schuur achter zijn boerderij stond. In 1970 werd de rosmolen door Adriaan van Zon gesloopt.