Terug naaar Tijdmachine

1967

Ruilverkaveling in het Rijens Broek

Ruilverkaveling in het Rijens Broek was hard nodig. Om allerlei redenen. De belangrijkste waren het versnipperd grondgebruik, de gebrekkige waterbeheersing en onvoldoende ontsluiting van het gebied.
In 1955 was de eerste aanvraag voor een ruilverkaveling in dit gebied ingediend. Maar het bleek een onderwerp van lange adem. Pas in 1967 kwam er een voorbereidingscommissie. Die bestond uit J.J. van der Veeken, C.J. van den Nieuwenhuizen, A.A. van Dongen, W.C. van Hoof en L.N. Louws.  Het ruilverkavelingsgebied had in het Rijens Broek een oppervlakte van 2700 hectare. In 1971 kwam de voorbereidingscommissie met het rapport ‘Ruilverkaveling Gilze-Bavel-Rijens Broek’. Het zou nog tot 1972 duren voordat de ruilverkaveling kon beginnen.