Terug naaar Tijdmachine

1882

Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw opgericht

In 1882 werd de Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw (NBML) opgericht. Deze provinciale maatschappij deed veel aan voorlichting onder de boeren. Ook in Gilze en Rijen kwamen onderafdelingen van deze organisatie. In 1891 sloten enkele boeren zich daarbij aan. Door heel de provincie waren vooral notabelen en de grotere boeren lid van de NBML. Maar de vereniging nam al snel in betekenis af door de oprichting van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) in 1896.
Voor onze gemeente lag dat net even anders. Onze toenmalige burgemeester G. van Poppel was bestuurslid van de NBML en hield de overgang in de gemeente naar de NCB zo lang mogelijk tegen. Pas in 1915 stapten de overgebleven leden van de plaatselijke NBML-afdelingen in Rijen en in Gilze over naar de NCB en in 1919 de leden in Hulten.