Terug naaar Tijdmachine

1996

Eeuwfeest Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond

In 1996 bestond de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) honderd jaar en dat feest vierde de Bond in de Veilinghallen in Breda. De afdelingen Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot zagen in het honderdjarig bestaan een mooie gelegenheid om de gemeente een passend cadeau aan te bieden. Ze deden dat in de vorm van een rode beuk, die burgemeester Aarts op 9 november 1996 bij de kruising Koestraat-Schaapsdijk in Gilze mocht planten.
Al kort na het eeuwfeest kwamen er grote veranderingen binnen de NCB. Na de grootschaligheid van de bedrijven kwam er ook op organisatorisch gebied schaalvergroting. In januari 1998 werden de plaatselijke afdelingen opgeheven en kwam er een nieuwe vereniging: NCB Gilze en Rijen. Een jaar later verdween de naam NCB. Door een fusie met twee kleinere partners uit Zeeland en Gelderland ontstond een nieuwe boerenorganisatie, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, ZLTO.