Terug naaar Tijdmachine

1933

RK Boerinnenbond in Rijen opgericht

In maart 1933 werd de Rijense Boerinnenbond opgericht en in 1936 sloten de boerinnen uit Hulten zich hierbij aan om tien jaar later zelfstandig te worden. De bond begon met 38 leden. De doelstelling was de boerin uit haar isolement van boerderij en gezin te halen. Het bestuur organiseerde tal van cursussen. Vooral voor de ontwikkelingscursussen was veel belangstelling. Bestond de RK Boerinnenbond de eerste decennia zowel uit jongere als uit oudere boerinnen, in het midden van de jaren zestig vond een splitsing plaats en gingen de ouderen op in de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) en verenigden de jonge boerinnen zich in de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ).
De KVO in Rijen hield in 2013 op te bestaan omdat er niet genoeg belangstelling meer voor was.