Terug naaar Tijdmachine

1930

Cursussen boerenstand in Rijen

Al vanaf het begin in 1915 organiseerde de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) allerlei cursussen voor de jonge boeren. Bijvoorbeeld veevoeder- en landbouwwintercursussen, maar ook cursussen over maatschappelijke ontwikkelingen. Om de gewassen te verbeteren, werden al ver voor de Tweede Wereldoorlog met veel succes proefvelden met aardappelen, gras en verschillende andere gewassen opgezet. Deze proefvelden lagen tussen Rijen en Dongen.
Vanaf 1931 gaf J. van den Berg uit Hulten in de winter tweejarige landbouwcursussen, eerst in café van Beek, later in de jongensschool in Rijen. De cursus had 150 lesuren. Ook tuinbouwcursussen werden met regelmaat georganiseerd.
Vanaf 1930 organiseerde het bestuur van de Boerenbond in de wintermaanden cursussen voor de boerinnen. Toen de meisjes na de Tweede Wereldoorlog beter dagonderwijs konden volgen, werden deze aparte cursussen overbodig.