Terug naaar Tijdmachine

1920

Veeartsenij bij wet geregeld

De wet van 26 maart 1920 regelde het Veeartsenijkundig Staatstoezicht, de zorg voor de algemene gezondheidstoestand van de veestapel en de (preventieve) bestrijding van besmettelijke veeziekten. 
In 1929 kregen de R.K. Boerenbonden 30 gulden gemeentelijke subsidie voor de veeverloskundige P.J. de Bresser uit Hulten. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er in Gilze en Dongen particuliere veeartsen. De boeren uit Rijen gingen meestal naar een veearts uit Dongen.