Terug naaar Tijdmachine

2000

Robotisering bij de veebedrijven

In de stallen van grote boerenbedrijven is na de Tweede Wereldoorlog en na de ruilverkaveling de veestapel van lieverlee uitgebreid en is er een splitsing gekomen in melk- en fokvee. De bedrijven zijn gespecialiseerd en veel groter geworden. Er zijn boeren die een varkensmesterij hebben of een geitenbedrijf. De stallen zijn aangepast aan de moderne tijd en het vee kreeg met de komst van de robot meer vrijheid; de koeien lopen los in de stallen en zoeken zelf de melkrobot op. Rond de eeuwwisseling deden robotisering en eerder al automatisering massaal hun intrede in de bedrijfsvoering van de boerenbedrijven. Het milieu en de diervriendelijkheid worden daarbij niet uit het oog verloren. Het gevolg van de automatisering en robotisering was wel dat veel boeren moesten afhaken. Bij sommigen loonde de investering niet meer omdat ze geen opvolger hadden en voor anderen was het te duur. In Gilze en Rijen zijn als gevolg van de specialisering en de modernisering nog maar enkele grote veebedrijven over.