Terug naaar Tijdmachine

1894

Boterfabriek in Gilze opgericht

Boter produceren veranderde rond 1900. Karnen deden de boeren voortaan mechanisch. In 1894 kreeg steenbakker Johannes Botermans in Gilze toestemming om een stoomroomboterfabriek op te richten aan de huidige Kerkstraat. Aanvankelijk draaide de fabriek goed. Maar veel boeren gingen hun melk ergens anders aanleveren. Onder andere aan de firma Gebroeders Verschure in Oosterhout; die had gunstiger voorwaarden. De melkaanvoer bij Botermans liep zo ver terug, dat hij zijn bedrijf in 1903 moest sluiten. De Gilse boeren hebben toen in datzelfde jaar de Coöperatieve Vereniging De Goede Verwachting opgericht.