Terug naaar Tijdmachine

1970

Melkbussen verdwijnen

Jarenlang hoorde de melkbus tot het straatbeeld op het platteland. Boerenzonen reden de bussen naar de melkfabrieken in Rijen en in Gilze. De boeren uit Hulten en Molenschot leverden de melk daar ook aan. Later stelden de boeren een vaste melkrijder aan om de melkbussen op te halen, af te leveren en uit te gieten bij de melkfabriek en de lege bussen weer terug te brengen. Rond 1970 deed de melktank haar intrede op de boerenbedrijven en verdwenen de bussen geleidelijk uit het straatbeeld.
In 1980 werd de laatste melk in melkbussen bij de melkfabriek afgeleverd. De grote boeren waren op melktanks overgeschakeld. De kleine melkveehouders konden de ontwikkelingen niet volgen en sommige waren met melkvee gestopt. De grote melkfabrieken haalden de melk met tankwagens bij de boerderij op. Ze verwerkten de volle melk tot allerlei melkproducten als boter en kaas.