Terug naaar Tijdmachine

1900

Landbouw in onze gemeente

Begin 1900 gingen de ontwikkelingen binnen de landbouw ook in Gilze en Rijen steeds sneller. De overheid stimuleerde de boerensector flink via de landbouwconsulenten om vernieuwingen door te voeren. En ook de coöperaties droegen hieraan bij. De coöperatieve gedachte kwam sterk tot ontwikkeling om de simpele reden dat boeren geen concurrenten van elkaar waren. De melkfabrieken, de Boerenleenbanken en de in- en verkooporganisaties waren allemaal coöperaties. Tijdens de Eerste Wereldoorlog stond de hele ontwikkeling even stil, maar de prijzen bleven op een redelijk niveau. Na de oorlog werd de draad weer opgepakt en kwam er een grote vooruitgang in de landbouw met allerlei nieuwe landbouwmethodes en machines. Maar toen in 1929 de wereldcrisis uitbrak, had dit grote gevolgen voor de boeren, ook hier in de gemeente. Een aantal boerengezinnen moest een beroep doen op het Crisiscomité. De landbouw had in deze tijd te kampen met een tekort aan arbeidskrachten.