Terug naaar Tijdmachine

1845

Rampen in de landbouw

De landbouw in Brabant kampte in de eerste helft van de negentiende eeuw met twee grote rampen. Ze hadden grote gevolgen voor de bevolking. In 1845 was er een ziekte onder de aardappelen en in 1846 mislukte de graanoogst, ook door een ziekte. Armoe was troef, ook in de dorpen van onze gemeente. Boeren moesten  vaak een beroep doen op de Armenfondsen.