Terug naaar Tijdmachine

1890

Ontginningen in en om Hulten

Hulten was moerassig gebied, maar toch durfde een aantal boeren het aan om gronden van grondbezitters uit Tilburg en Breda te kopen en die te ontginnen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1890 aan de Wierikstraat en in de Dalem langs de Donge. Het duurde nog enkele jaren voordat ze de grond in cultuur hadden gebracht en als landbouwgrond konden gebruiken. Wilden boeren hun boerderij uitbreiden, dan kochten ze van hun financiële opbrengsten steeds stukjes grond bij om in cultuur te brengen.
De boerenorganisaties maakten het mogelijk om in steeds sneller tempo te ontginnen. Eerst door de distributie van kunstmest, later door de oprichting van de Boerenleenbanken (waar ze geld konden lenen) en door de ruilverkaveling. Ook het Waterschap was in dit natte deel van de gemeente heel belangrijk voor de afwatering.