Terug naaar Tijdmachine

1918

Boerenmolen in Gilze

Willem van Hoek bouwde in 1880 de windmolen aan het ‘Meulenspoorke’ (nu Jagilstraat) in Gilze. In 1918 werd de molen eigendom van een groep boeren, verenigd in de Coöperatieve Maalderij St. Petrus-Banden. Naast de molen stond een maalderij-pakhuis waarmee op windstille dagen gemalen kon worden. Terugtrekkende Duitse soldaten bliezen de zogenoemde boerenmolen in oktober 1944 op. Hij werd niet meer herbouwd, omdat in de aangebouwde maalderij al gemalen werd met een dieselmotor. Door samengaan met de Coöperatieve Aankoop Vereniging (CAV) van de Boerenbond, werd de maalderij in de Jagilstraat overbodig. In 1961 werd deze met de restanten van de boerenmolen afgebroken.