Terug naaar Tijdmachine

2006

Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen opgericht

In 2006 richtten enkele inwoners van Gilze en Rijen een natuurvereniging op. Ze stelden zich als doel de gemeente te adviseren over het beheer van het groen en het landschap. Ze begonnen met een vereniging in oprichting, maar vanaf 2011 was de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) er definitief. NLGR streeft naar behoud en verbetering van natuur en landschap en werkt daarvoor samen met Gemeente, ZLTO, Staatsbosbeheer, Defensie en Waterschap. De natuurgidsen van de vereniging leiden groepen rond; de vereniging werkt ook mee aan de Boomfeestdag en ze organiseert informatiebijeenkomsten.
Een van de activiteiten van de NLGR is het realiseren van ommetjes, wandelingen van ongeveer 5 km in het buitengebied. Er zijn er sinds 2012 drie gerealiseerd: Ommetje Leemkuilen, Ommetje Vijf Eiken en Ommetje Klein Heike. En er is een Boomkikkerpad gemaakt. Hiervoor is een werkgroep actief. Daarnaast zijn er nog vijf andere werkgroepen.