Terug naaar Tijdmachine

1949

Vrouwenorganisaties in de gemeente

In 1949 werd in Gilze De Katholieke Vrouwenorganisatie (KVO) opgericht en in hetzelfde jaar kwam er in Rijen een afdeling van De Katholieke Arbeidersvrouwen (KAV). Eerder werden er al wel op kleine schaal cursussen voor vrouwen georganiseerd (in Gilze was in 1920 al een Vrouwenbond opgericht), maar nu werd dit groter aangepakt. Het doel was de vrouwen op een hoger plan te brengen. Dat gebeurde via gezinscursussen, knip- en naaicursussen, EHBO en cursussen politieke en sociale bewustwording.
De vaardigheden die de vrouwen daar opdeden, kwamen later ook in het lespakket van de Mater Amabilisschool. Deze school werd in 1954 opgericht als een soort levensschool voor meisjes. Vanaf 1968 ging deze over in het VJV (Vormingsinstituut Jong Volwassenen).
In de loop der jaren kwamen er nogal wat vrouwenverenigingen bij in de gemeente, zowel voor katholieke als protestantse vrouwen. Voorbeelden daarvan zijn Katholieke Jonge vrouwen, Katholieke jonge meisjes, Vrouwengilde, Katholieke Vrouwenbeweging, La Vie voor vrouwen. Alleen deze laatste organisatie bestaat nog.
De vrouwenorganisaties in Gilze en Hulten zijn ook nog actief, maar heten nu Vrouwen van Nu. In Gilze is daarnaast ook een Katholiek Vrouwengilde.